PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Anglický jazyk

Vyberte si kurz podľa Vašich potrieb:
Otestujte si Vašu súčasnú úroveň jazykových znalostí:

Anglický jazyk vyučujeme štandardnou metódou výučby cudzích jazykov. Cieľom kurzu je rozvinúť a upevniť zručnosti aktívnej komunikácie v anglickom jazyku so všeobecným zameraním.

U poslucháčov sú rovnomerne rozvíjané všetky štyri jazykové zručnosti

  • porozumenie počúvaného slova
  • porozumenie písaného textu
  • ústna komunikácia
  • písomný prejav
pričom kladieme dôraz na gramatickú správnosť ústneho i písomného vyjadrovania.

Popri štandardných kurzoch, so širokým spektrom úrovní, tvoria našu ponuku kurzy so špecializovaným zameraním, doplnené o možnosť individuálneho štúdia. Pre firemných klientov je pripravený komplexný program firemného jazykového vzdelávania.

Prvým krokom každého záujemcu o štúdium jazyka v našej spoločnosti, je stanovenie aktuálneho stupňa jeho jazykových znalostí prostredníctvom vstupného testu (okrem úplných začiatočníkov). Testovanie je možné absolvovať jednoducho a pohodlne prostredníctvom on-line testu, alebo osobne v sídle Akadémie Plus, na Somolického ulici č. 2 vo Zvolene. Na základe výsledku testu a ďalších požiadaviek, týkajúcich sa organizácie a zamerania štúdia, záujemcovi odporučíme konkrétny kurz a študijnú skupinu. Postup do vyššieho vedomostného stupňa je potom možný na základe úspešného absolvovania postupového testu.

Absolventi jazykových kurzov sa môžu zúčastniť skúšok na získanie medzinárodne uznávaných certifikátov alebo štátnych jazykových skúšok.

Kurzy sú vedené kvalifikovanými a skúsenými slovenskými učiteľmi. (absolventi pedagogických, filologických alebo filozofických fakúlt, špecializovaní na výučbu angličtiny ako cudzieho jazyka pre dospelých). Na rozvoji komunikačných zručností sa podieľa zahraničný lektor.

V prípade, že Vás naša ponuka zaujala, vyplňte prosím nasledujúci formulár a my Vám zašleme podrobné organizačné informácie spolu so záväznou prihláškou.

Aktuálna ponuka:

KURZY ANGLIČTINY
v školskom roku 2020/21

Neváhajte a začnite prá-ve teraz ...

+ 7.10.2020 - 19.2.2021
Štandardné kurzy

+ 7.10.2020 - 19.2.2021
Konverzačné kurzy

+ 7.10.2020 - 25.6.2021
Kurzy obchodnej komunikácie

+ 7.10.2020 - 19.2.2021
Angličtina pre opatrovateľky

+ 7.10.2020 - 19.2.2021
Prípravné kurzy na maturitu z anglického jazyka

... ak Vám nevyhovuje navštevovanie verejného kurzu:

+ riešením je kedykoľvek
Individuálny kurz

... a nezabudnite na Vaše dieťa:

+ 7.10.2020 - 19.2.2021
Detská jazyková škola - angličtina pre deti

+++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++


  A+design
© 2005 - 2020 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen