PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt
Rozvoj kompetencií: Osobný imidž manažéra / obchodníka

Osobný imidž manažéra / obchodníka

tréningový kurz


Charakteristika

Kurz je zameraný na tvorbu profesionálneho imidžu manažéra / obchodníka dodržiavaním pravidiel spoločenskej etikety a obchodného / diplomatického protokolu, vhodného vystupovania a správnej estetiky zovňajšku.


Rámcová obsahová náplň

 • Imidž - obraz alebo predstava?
 • Imidž profesionála
 • Štruktúra vytvárania imidžu
 • Kultúra osobnosti
 • Estetika zovňajšku
 • Spoločenský styk a protokol
 • Spoločenské udalosti a etiketa


Program je určený

 • pracovníkom na úrovni vrcholového, stredného a prvolíniového manažmentu
 • pracovníkom zabezpečujúcim styk so zákazníkmi a dodávateľmi
 • pracovníkom marketingu, obchodným zástupcom a predajcom
 • manažérom ľudských zdrojov, vedúcim pracovníkom personálnych a vzdelávacích útvarov
 • podnikateľom, ktorí chcú zdokonaliť svoj profesionálny a osobný imidž


Profil absolventa

 • je pripravený prispôsobovať sa požiadavkám vystupovania v spoločnosti
 • ovláda proces tvorby imidžu osobnosti
 • dokáže používať vhodné formy tvorby kultúry osobnosti
 • ovláda pravidlá spoločenského správania - styk a protokol
 • je schopný komunikovať s partnermi na spoločenských udalostiach


Časový rozsah

1 - 4 dni


Realizácia vzdelávacích a tréningových aktivít

Konkrétna podoba kurzu je pri realizácii prispôsobená jeho koncepcii (verejná / uzavretá aktivita, prípadne prispôsobenie individuálnym požiadavkám objednávateľa) - z nej potom vychádzajú konkrétne organizačné a obsahové propozície kurzu.


V prípade, že máte záujem o realizáciu tohto kurzu formou uzavretej aktivity pre Vašu firmu, neváhajte nás osloviť (na tomto mieste môžete špecifikovať vašu požiadavku) a my navrhneme ďalšie kroky smerujúce k naplneniu Vašich predstáv.


Ďalšie informácie  späť hore
A+design
© 2005 - 2017 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen