PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt
Ekonomika: Jednoduché účtovníctvo v praxi podnikateľských subjektov

Jednoduché účtovníctvo v praxi podnikateľských subjektov


Pripravovaná realizácia kurzu

termín

 • 27. 1. - 19. 2. 2021 *

miesto

Zvolen, Akadémia Plus, Somolického 2

organizácia

popoludňajší kurz - 3 krát v týždni po 4 vyučovacie hodiny

cena

149 EUR (zľavy poskytované z tejto ceny >>)

prihláška

ďalšie informácie

Katarína Golianová, manažér odborného vzdelávania

* Uvedený termín je predbežný - záväzný termín bude stanovený pri dostatočnom počte prihlásených záujemcov. Informácie o aktuálnom stave Vám poskytne vyššie uvedený pracovník.


Charakteristika kurzu

Kurz umožní účastníkom získať vedomosti potrebné pre kvalifikované vedenie jednoduchého účtovníctva a účtovnej agendy v praxi, vychádzajúc pritom z platného legislatívneho rámca upravujúceho túto oblasť.

Výklad potrebnej teoretickej základne je v priebehu celého kurzu kombinovaný s riešením praktických úloh, konkrétnych účtovných prípadov a komplexných príkladov, s cieľom naučiť frekventantov samostatne vykonávať profesiu účtovníka.

Účastníci kurzu sa naučia spracovávať účtovné doklady, viesť peňažný denník a ostatnú evidenciu, oboznámia sa s výpočtom dane z príjmov fyzických osôb a dane z pridanej hodnoty, vrátane vyplnenia daňových priznaní.


Určenie kurzu

Cieľovými skupinami kurzu sú absolventi stredných a vysokých škôl neekonomického smeru, súkromní podnikatelia - živnostníci a zamestnanci malých firiem, ktorí majú záujem o získanie alebo rozšírenie odborných vedomostí potrebných pre kvalifikované vedenie ekonomickej a účtovnej agendy.

Kurz je vhodný taktiež pre uchádzačov o zamestnanie, ktorí majú záujem o získanie odborných vedomostí, potrebných pre samostatné vedenie jednoduchého účtovníctva v zamestnaní alebo v rámci vlastnej podnikateľskej činnosti.


Vstupné podmienky

 • ukončené stredoškolské vzdelanie
 • nie sú potrebné žiadne vedomosti v oblasti ekonomiky a účtovníctva


Obsahová náplň

 • všeobecné ustanovenia pre účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva, riešenie praktických príkladov
 • účtovné záznamy v sústave jednoduchého účtovníctva
  • peňažný denník
  • evidencia pohľadávok a záväzkov
  • majetok, peňažné prostriedky, zásoby
  • zamestnanci - výpočet mzdy a odvodov, evidencia
  • evidencia DPH
 • komplexné príklady z jednoduchého účtovníctva
 • účtovná uzávierka a účtovná závierka podľa zákona o účtovníctve
  • uzatváranie účtovných kníh
  • zistenie hospodárskeho výsledku, výpočet dane z príjmu
  • daňové priznanie DPH
  • riešenie konkrétnych praktických príkladov


Ukončenie kurzu

Kurz je ukončený záverečnou skúškou, ktorá pozostáva z teoretickej časti (test) a praktickej časti (riešenie komplexného príkladu na predpísaných tlačivách). Úspešný absolvent záverečnej skúšky obdrží osvedčenie o absolvovaní kurzu .


Počet hodín

 • 40 vyučovacích hodín


Organizácia kurzu

Kurz môže byť organizovaný niektorou z nasledovných foriem:

 • intenzívna - denná výučba (6 - 8 vyuč. h) počas pracovných dní
 • popoludňajšia - výučba počas pracovných dní popoludní (4 vyuč. h)
 • víkendová - výučba piatok popoludní (4 vyuč. h) + sobota (8 vyuč. h)


Cena

149 EUR

 • v poplatku je zahrnutá odborná literatúra, pracovné materiály (tlačivá, súbor komplexných príkladov) a vydanie osvedčenia o absolvovaní kurzu


Poskytované zľavy

 • absolvent vzdelávacích aktivít realizovaných Akadémiou Plus, ktorých súhrnná - ním uhradená cena presiahla sumu 150 EUR - 5%
 • absolvent vzdelávacích aktivít realizovaných Akadémiou Plus, ktorých súhrnná - ním uhradená cena presiahla sumu 350 EUR - 10%
 • rodinná zľava (2 a viacerí členovia rodiny študujúci súčasne) - 10%
 • samoplatiteľ - uchádzač o zamestnanie evidovaný na ÚPSVaR alebo rodič na materskej / rodičovskej dovolenke - 10%
 • držiteľ karty Euro26, držiteľ preukazu ISIC / ITIC - 5%
 • úhrada kurzu prostredníctvom darčekového kupónu CADHOC CHEQUE DEJEUNER - 5%

Uplatňované zľavy nie je možné vzájomne kombinovať.
Počas platnosti dočasných akciových zliav sa uvedené štandardné zľavy vzťahujú na základnú cenu kurzu, pričom účastník kurzu sa môže dobrovoľne rozhodnúť pre ich uplatnenie.


Prihláste sa na kurz >>Odporúčané doplňujúce a rozširujúce kurzy


Pre záujemcov o priebežnú aktualizáciu odborných vedomostí sú vhodným doplnkom kurzu konzultačné semináre organizované našou spoločnosťou.


---------------------------------
Kurz je jedným z piatich modulov komplexného vzdelávacieho programu Účtovníctvo v praxi podnikateľských subjektov . Jednotlivé moduly (Podvojné účtovníctvo, Jednoduché účtovníctvo, Mzdové účtovníctvo, Vedenie účtovníctva na PC, Daňové minimum) sa obsahovo dopĺňajú, no je ich možné absolvovať aj samostatne. V časovej postupnosti sa moduly navzájom nepodmieňujú - tvoria uzavreté celky so samostatným zameraním, ktoré vychádzajú z individuálnych potrieb záujemcov o získanie vedomostí v danej oblasti. Ucelené absolvovanie všetkých modulov poskytne záujemcovi komplexné vedomosti potrebné pre kvalifikované vedenie a spracovanie ekonomickej agendy podnikateľského subjektu s dôrazom na účtovníctvo.


  späť hore
A+design
© 2005 - 2020 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen