PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt
Ekonomika: Podvojné účtovníctvo v praxi podnikateľských subjektov

Podvojné účtovníctvo v praxi podnikateľských subjektov


Pripravovaná realizácia kurzu

termín

 • 6. 10. - 23. 11. 2020 *

miesto

Zvolen, Akadémia Plus, Somolického 2

organizácia

popoludňajší kurz - 3 krát v týždni po 4 vyučovacie hodiny

cena

249 EUR (zľavy poskytované z tejto ceny >>)

prihláška

ďalšie informácie

Katarína Golianová, manažér odborného vzdelávania

* Uvedený termín je predbežný - záväzný termín bude stanovený pri dostatočnom počte prihlásených záujemcov. Informácie o aktuálnom stave Vám poskytne vyššie uvedený pracovník.


Charakteristika kurzu

Kurz umožní účastníkom získať vedomosti potrebné pre kvalifikované vedenie podvojného účtovníctva a účtovnej agendy v praxi, vychádzajúc pritom z platného legislatívneho rámca upravujúceho túto oblasť.

Výklad potrebnej teoretickej základne je v priebehu celého kurzu kombinovaný s riešením praktických úloh, konkrétnych účtovných prípadov a súvislých príkladov, s cieľom naučiť frekventantov samostatne vykonávať profesiu účtovníka, t.j. vedieť uskutočňovať účtovné operácie v systéme podvojného účtovníctva a samostatne spracovávať a viesť účtovnú agendu.

Účastníci kurzu sa oboznámia s výpočtom dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty.


Určenie kurzu

Cieľovými skupinami kurzu sú absolventi stredných a vysokých škôl neekonomického smeru, súkromní podnikatelia, manažéri a ostatní zamestnanci podnikov, ktorí majú záujem o získanie alebo rozšírenie odborných vedomostí potrebných pre kvalifikované vedenie ekonomickej a účtovnej agendy podniku, prípadne pre potreby ekonomickej analýzy a riadenia podnikateľského subjektu.

Kurz je vhodný taktiež pre uchádzačov o zamestnanie, ktorí majú záujem o získanie odborných vedomostí, potrebných pre samostatné vedenie podvojného účtovníctva v zamestnaní alebo v rámci vlastnej podnikateľskej činnosti.


Vstupné podmienky

 • ukončené stredoškolské vzdelanie
 • nie sú potrebné žiadne vedomosti v oblasti ekonomiky a účtovníctva


Obsahová náplň

 • prehľad právnych noriem súvisiacich s podnikaním
 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, všeobecné ustanovenia pre účtovanie v sústave podvojného účtovníctva
 • charakteristika majetku - zdroje krytia
 • účtová osnova pre podnikateľov, účtový rozvrh
 • účtovanie na účtoch tried 0 - 6
 • účtovná závierka
 • súvislé príklady z podvojného účtovníctva, účtovné výkazy
 • daň z príjmov právnických a fyzických osôb, DPH - základné pojmy


Ukončenie kurzu

Kurz je ukončený záverečnou skúškou, ktorá pozostáva z teoretickej časti (test) a praktickej časti (riešenie súvislého príkladu). Úspešný absolvent záverečnej skúšky obdrží osvedčenie o absolvovaní kurzu .


Počet hodín

 • 90 vyučovacích hodín


Organizácia kurzu

Kurz môže byť organizovaný niektorou z nasledovných foriem:

 • intenzívna - denná výučba (6 - 8 vyuč. h) počas pracovných dní
 • popoludňajšia - výučba počas pracovných dní popoludní (4 vyuč. h)
 • víkendová - výučba piatok popoludní (4 vyuč. h) + sobota (8 vyuč. h)


Cena

249 EUR

 • v poplatku je zahrnutá základná odborná literatúra (aktuálna účtovná a daňová legislatíva, vzory tlačív), pracovné materiály (tlačivá, zbierka praktických príkladov vypracovaná lektormi kurzu), učebné pomôcky a vydanie osvedčenia o absolvovaní kurzu


Poskytované zľavy

 • absolvent vzdelávacích aktivít realizovaných Akadémiou Plus, ktorých súhrnná - ním uhradená cena presiahla sumu 150 EUR - 5%
 • absolvent vzdelávacích aktivít realizovaných Akadémiou Plus, ktorých súhrnná - ním uhradená cena presiahla sumu 350 EUR - 10%
 • rodinná zľava (2 a viacerí členovia rodiny študujúci súčasne) - 10%
 • samoplatiteľ - uchádzač o zamestnanie evidovaný na ÚPSVaR alebo rodič na materskej / rodičovskej dovolenke - 10%
 • držiteľ karty Euro26, držiteľ preukazu ISIC / ITIC - 5%
 • úhrada kurzu prostredníctvom darčekového kupónu CADHOC CHEQUE DEJEUNER - 5%

Uplatňované zľavy nie je možné vzájomne kombinovať.
Počas platnosti dočasných akciových zliav sa uvedené štandardné zľavy vzťahujú na základnú cenu kurzu, pričom účastník kurzu sa môže dobrovoľne rozhodnúť pre ich uplatnenie.


Prihláste sa na kurz >>Odporúčané doplňujúce a rozširujúce kurzy


Pre záujemcov o priebežnú aktualizáciu odborných vedomostí sú vhodným doplnkom kurzu konzultačné semináre organizované našou spoločnosťou.---------------------------------
Kurz je jedným z piatich modulov komplexného vzdelávacieho programu Účtovníctvo v praxi podnikateľských subjektov . Jednotlivé moduly (Podvojné účtovníctvo, Jednoduché účtovníctvo, Mzdové účtovníctvo, Vedenie účtovníctva na PC, Daňové minimum) sa obsahovo dopĺňajú, no je ich možné absolvovať aj samostatne. V časovej postupnosti sa moduly navzájom nepodmieňujú - tvoria uzavreté celky so samostatným zameraním, ktoré vychádzajú z individuálnych potrieb záujemcov o získanie vedomostí v danej oblasti. Ucelené absolvovanie všetkých modulov poskytne záujemcovi komplexné vedomosti potrebné pre kvalifikované vedenie a spracovanie ekonomickej agendy podnikateľského subjektu s dôrazom na účtovníctvo.


  späť hore
A+design
© 2005 - 2020 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen